Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde Bilgilendirme 

   İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme’nin(“Bilgilendirme”) amacı, TİCAARİCOM EMLAK VE İNTERNET HİZMETLERİ  A.Ş (“TİCAARİCOM”) tarafından yönetilmekte olan https://www.ticaari.com/adresinde yer alan internet sitesinin, (“Portal”) kullanımı da dahil olmak üzere TİCAARİCOM ’un faaliyetleri sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. 

Bu Bilgilendirme aşağıdaki konuları içerir: 

 • Veri sorumlusunun kimliği, 

 • Hangi kişisel verilerin elde edildiği, 

 • Kişisel veri toplamanın yöntemi, 

 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, 

 • Kişisel verileri işlemenin hukuki sebebi, 

 • Kişisel verileri saklama süresi, 

 • Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, 

 • Kişisel verilerin saklanması ve güvenliği, 

 • Kişisel verisi işlenen gerçek kişinin (“İlgili Kişi”) Kanunun 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları, 

 • Veri sorumlusuna başvuru usulü. 

1) Veri Sorumlusu 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak TİCAARİCOM tarafından işbu Bilgilendirmede açıklanan şekilde toplanacak ve İşlenebilecektir. 

2)ToplananKişiselVeriler 
TİCAARİCOM, aşağıda belirtilen metotlarla İlgili Kişiye ait çeşitli statik ve dinamik veriler toplamaktadır. TİCAARİCOM’un topladığı veriler, İlgili Kişinin TİCAARİCOM’dan aldığı hizmetlere ve hizmetin özelliklerine bağlı olarak farklılaşmaktadır. 

TİCAARİCOM, İlgili Kişiye ilişkin özel nitelikli kişisel veri toplamamaktadır. Özel nitelikli kişisel veri, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileridir.  

TİCAARİCOM tarafından toplanan kişisel verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde belirtilmiştir. 

Kimlik ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, cep telefonu, ev telefonu, ev ve iş adresi, e-posta adresi, TC kimlik numarası, kimlik belgesinde yer alan kimlik bilgileri ve benzer diğer bilgiler. 

 

Kimlik Doğrulama Bilgileri: İlgili Kişinin üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullandığı parolaları, kullanıcı adı, kontak bilgileri, ilan numaraları. 

Demografik Veriler: Doğum tarihi, yaş, cinsiyet. 

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla İlgili Kişinin cihazlarından toplanan veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere İlgili Kişinin TİCAARİCOM veya çağrı merkezlerimizi arama nedenleri, ses kayıtları, evimin değeri ve bölge raporu bilgileri, ürünün kullanıldığı tarih ve saat verileri, ürün üzerinde sorgusu oluşturulan il, ilçe, mahalle, İlgili Kişinin Portal üzerinden baktığı ürünler, metrekare fiyatları, yurtiçi veya yurtdışı firmaların anket, banner yönlendirme gibi modülleri üzerinden İlgili Kişinin ilgili ürüne yönlenebilmeleri ve ürün tedarikçisi firmaların İlgili Kişi ile iletişime geçmesi için ilgili anket veya bannerda belirtilen İlgili Kişiye ait veriler, emlak projeleri için Portal üzerinden müteahhit firmaların projeleri ile ilgili, bankaların emlak satışları için bankalar ile ilgili bilgi almak için İlgili Kişi tarafından girilen veriler, önceliklendirme seçenekleri, tercih edilen geri dönüş metodu ve tarihi, cevap verilen kanallar, TİCAARİCOM’a son giriş tarihi, kullanılan vitrin ilan türü, gönderi türü, ziyaret edilen internet siteleri, görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı, girilen arama terimleri, ziyaret edilen ürün ve ilanların kategorileri, hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri sorunlar. 

Konum Verileri: İlgili Kişinin mobil uygulama kullanımı sırasında kendi bulunduğu konum etrafındaki ilanları aramak istediğinde ve izin vermesi durumunda elde edilen İlgili Kişinin bulunduğu yere ait konum bilgisi. 

Ödeme Verileri: İlgili Kişiye ait fatura ve ödeme bilgileri (adı, soyadı, fatura adresi, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası), İlgili Kişiye gönderilen faturalar ve İlgili Kişinin yaptığı ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler. 

Anket Verileri: TİCAARİCOM ürün ve hizmetlerinin değerlendirilmesi amacıyla periyodik anketlere İlgili Kişi tarafından verilen cevaplar ile TİCAARİCOM’un işbirliği yaptığı gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan anketlere İlgili Kişi tarafından verilen cevaplar. 

3) Kişisel Verinizin Toplanma Yöntemi 
Kişisel verileriniz aşağıdaki yöntemler kullanılarak toplanmaktadır; 

Doğrudan TİCAARİCOM’a Vermiş Olduğunuz Veriler: Portal dahil TİCAARİCOM tarafından verilen hizmetlerin kullanımı öncesinde veya sırasında, TİCAARİCOM’a İlgili Kişinin kendi inisiyatifi ile verdiği kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan İlgili Kişi tarafından TİCAARİCOM’a pozitif hareketleri neticesinde verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, anketlere verilen cevaplar, demografik veriler ve içerik bilgileri bu tür verilere girmektedir. Bu kişisel veriler, veri kayıt sistemimizin bir parçası olarak otomatik olmayan yöntemlerle toplanan verilerdir.  

Portal’ı Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: TİCAARİCOM’un sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla alınan İlgili Kişinin kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri, favorilere ekle ve sık kullanılanlar ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir. Ayrıca, TİCAARİCOM, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla Portal’ı kullanan İlgili Kişinin üye olmasa dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirmekte ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan verileri toplamaktadır. Bu kişisel veriler, tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle toplanan verilerdir. 

Açık Kaynaklardan Elde Ettiğimiz Veriler: İhtiyaç duyulduğunda ticaret sicili, sosyal medya gibi kamuya açık kaynaklardan İlgili Kişiye ait kişisel veriler toplanabilmektedir. Bu kişisel veriler, tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle ya da veri kayıt sistemimizin bir parçası olarak otomatik olmayan yöntemlerle toplanan verilerdir. 

4) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 
TİCAARİCOM tarafından toplanan kişisel verilerin grup bazında işlenme amaçları aşağıda belirtilmiştir: 

Kimlik ve İletişim Bilgilerinin İşlenme Amacı: 

 • Kullanıcı kaydının yapılması, 

 • Müşteriyi tanıma, 

 • Alacak takibi, tahsilat ve faturalandırma işlemleri, 

 • Müşteri portföy yönetimi, 

 • Promosyon ve etkinlikler konusunda bilgilendirme, 

 • Risk analizi, 

 • Şikayet yönetimi, 

 • Müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetme, 

 • Pazarlama ve reklam iletilerinin gönderilmesi 

 • İletişim, 

 • Operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, 

 • Denetim ve kontrol, 

 • Müşteri doğrulama, 

 • Satış ve satış sonrası hizmetlerin ifası, 

 • Dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi. 

Kimlik Doğrulama Bilgilerinin İşlenme Amacı: 

 • Kullanıcı kaydının yapılması, 

 • Sorun/hata bildirimi, 

 • Kontrol, 

 • Operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, 

 • Tahsilat, 

 • Müşteri portföy yönetimi, 

 • Denetim, 

 • Risk yönetimi, 

 • Müşteri doğrulama, 

 • Dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi. 

Demografik Verilerin İşlenme Amacı: 

 • Satış süreçlerinin iyileştirilmesi, 

 • Promosyon gönderimi, 

 • Risk analizi, 

 • İletişim, 

 • İş geliştirme, 

 • Kullanım verileri ve ilgi alanlarının tespiti, 

 • Pazarlama, satış, reklam.. 

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanların İşlenme Amacı: 

 • Kullanıcı kayıtlarının kontrolü, 

 • Satış sonrası hizmetlerin geliştirilmesi, 

 • Müşteri portföy yönetim kalitesinin ölçümü ve geliştirilmesi, 

 • Online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, 

 • Kullanıcı kaydının yapılması, 

 • Sorun/hata bildirimi, 

 • Operasyonel faaliyetlerin kontrolü, 

 • Alacak takibi, tahsilat ve faturalandırma işlemleri, 

 • Kullanıcı ilgi analizi, 

 • Kontrol, 

 • Operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, 

 • Satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, 

 • İş geliştirme, 

 • Pazarlama, satış, reklam, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek. 

Konum verilerinin İşlenme Amacı: 

 • Konuma bağlı veya konumla ilişkili TİCAARİCOM fonksiyonlarının kullandırılması, 

 • Denetim ve kontrol, 

 • Risk yönetimi. 

Ödeme Verilerinin İşlenme Amacı: 

 • Faturalandırma sürecini yönetmek, 

 • Muhasebe kayıt işlemleri, 

 • Alacak takibi, tahsilat ve faturalandırma işlemleri, 

 • Ölçümleme ve profilleme, 

 • Müşteri portföy yönetimi, 

 • Satış sonrası hizmetlerin ifası, 

 • Denetim ve kontrol, 

 • Ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçlerin takibi. 

Anket Verilerinin İşlenme Amacı: 

 • Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, değerlendirilmesi, 

 • TİCAARİCOM’un işbirliği yaptığı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile Portal’ın kullanım amaçlarına uygun olarak pazarlama, istatistiki analiz yapma ve süreçlerin iyileştirilmesi 

5)Kişisel Verileri İşlemenin Hukuki Sebebi 

 
Kişisel verilerinizin işlenme sebepleri, işlenme amaçlarına bağlı olarak farklılık arzetmektedir. Kişisel verilerin TİCAARİCOM tarafından işlenme sebepleri aşağıda belirtilmiştir. Açık rıza sebebinin dışındaki hallerde İlgili Kişinin açık rızası aranmamaktadır. 

İlgili Kişinin Açık Rızasına Dayalı Olarak İşleme: Müşteri portföy yönetimi, promosyon ve etkinlikler konusunda bilgilendirme, pazarlama ve reklam iletilerinin gönderilmesi, bu amaçlarla iletişim kurulması, kullanım verileri ve ilgi alanlarının tespiti, satış, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, kullanıcı ilgi analizi, konum bilgilerinin alınması, ölçümleme ve profilleme, TİCAARİCOM’un işbirliği yaptığı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile Portal’ın kullanım amaçlarına uygun olarak pazarlama gibi amaçlarla yapılan kişisel veri işlenmesi İlgili Kişinin açık rızasına dayalı olarak yapılmaktadır. 

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi Hallerinde İşleme: TİCAARİCOM’un 5651 sayılı yasa kapsamında yer sağlayıcı olarak Portal ziyaretçilerinin IP bilgilerini işlemesi, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince taşınmaz bilgileri ve iletişim bilgileri gibi verileri işlemesi ve benzer hukuki düzenlemeler gereğince kişisel verileri işlemesi kanun hükmüne dayalı olarak yapılmaktadır. 

Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Sebebine Dayalı Olarak İşleme: Kullanıcı kaydının yapılması, üyelik sözleşmeleri ve kullanım koşullarından doğan edimlerinin ifası, alacak takibi, tahsilat ve faturalandırma işlemleri, sözleşmenin ifasıyla ilgili operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, müşteri doğrulama, satış sonrası hizmetlerin ifası, sözleşmenin ifası kapsamında ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçlerin takibi, sözleşme ile ilgili sorun/hata bildirimi gibi amaçlarla yapılan kişisel veri işlenmesi sözleşmenin kurulması ve ifasına dayalı olarak yapılmaktadır. 

Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması Sebebiyle İşleme: Şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, bu amaçla iletişim kurmak, yetkili makam ve mercilerin taleplerine cevap vermek, vergi, SGK ve diğer yasal yükümlüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla yapılan kişisel veri işlenmesi hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesine dayalı olarak yapılmaktadır. 

İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması: Ticaret sicili, sosyal medya gibi açık kaynaklardan elde edilen kişisel verilerin, alenileştirme amacı çerçevesinde işlenmesi, alenileştirme sebebine dayalı olarak yapılmaktadır. 

Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması: Topladığımız kişisel veriler dava açılması, icra takibi, şikayet hakkının kullanılması gibi hallerde haklarımızın tesisi, kullanılması veya korunması sebebine dayalı olarak işlenmektedir. 

İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması: Risk analizi, satış süreçlerinin iyileştirilmesi, satış sonrası hizmetlerin geliştirilmesi, müşteri portföy yönetim kalitesinin ölçümü ve geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, istatistiki analiz yapma ve süreçlerin iyileştirilmesi, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi. denetim ve kontrol gibi amaçlarla yapılan kişisel veri işlenmesi meşru menfaat sebebine dayalı olarak yapılmaktadır. 

6) Kişisel Verileri Saklama Süresi 
TİCAARİCOM, elde ettiği kişisel verileri, işbu Bilgilendirme ile Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir. 

Kişisel veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ve diğer ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. 

TİCAARİCOM, Üyelik Sözleşmesi’nden ve/veya İlgili Kişi ile olan diğer hukuki ilişkilerinden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zaman aşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir. 

7) Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

 
TİCAARİCOM, İlgili Kişiye ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri başta üyelik sözleşmesi gereklerini ve verdiği hizmetleri ifa etmek, sistem performansını geliştirmek, kullanıcı deneyimini geliştirmek (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), kullanıcıların güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, sunduğu hizmetleri geliştirmek, operasyonel değerlendirme araştırması yapmak, hataları gidermek, kullanıcı kimliklerini doğrulamak üzere ve yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlardan herhangi birini gerçekleştirebilmek için sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz dış kaynak hizmet sağlayıcılar, kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, bankaların emlak satışları için bankalar, emlak projeleri ile ilgili olarak müteahhitlik firmaları, sosyal medya mecraları, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız kişi ve kurumlar, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlar, işbirliği yaptığımız veya hizmet aldığımız yurtiçi ve yurtdışı bankalar (muhabir bankalar dahil), finansal kuruluşlar, ödeme kuruluşları dahil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organlarına aktarılabilecektir. 

TİCAARİCOM kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler ve amaçlar dahilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir. 

8) Kişisel Verilerin Saklanması ve Güvenliği 


Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır. 

TİCAARİCOM, kişisel verileri güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ve ulaşılmasını engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirler çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. 

TİCAARİCOM, elde ettiği kişisel verileri işbu Bilgilendirme ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. 

TİCAARİCOM, işbu Bilgilendirme uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla İlgili Kişiye ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet etmeleri için gerekli uyarılarda bulunacaktır. 

TİCAARİCOM üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, link verilen uygulamaların kişisel verilerin korunması, gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. 

İlgili Kişi, TİCAARİCOM’a verdiği kişisel verilerin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal info@ticaari.com adresinden güncelleyeceğini taahhüt eder. 

9) Kanun Kapsamındaki Haklarınız 

 
Kanun’un 11. maddesi gereğince; şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

10) Veri Sorumlusuna Başvuru Usulü 

 
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla ticaari.com’un Etiler, Nispetiye caddesi no 7: 34340 Beşiktaş/ İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden iletebilir, noter kanalıyla, info@ticaari.com  adresine kayıtlı elektronik posta olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz. 

TİCAARİCOM’un cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. 

Başvurunuzda; 

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın, 

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, 

 1. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, 

 1. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, 

 1. Talep konunuzun, 

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. 

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ 

Genel Merkezi Mücahitler Mah. Ali Fuat Cebesoy Blv. No:38/13 Şehitkamil/Gaziantep  adresinde mukim, TİCAARİCOM EMLAK VE İNTERNET HİZMETLERİ  A.Ş. olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ nda (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz; 

Aşağıda belirttiğimiz ve tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin her koşulda; duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin hukuki ilişkilerimiz kapsamında, 

 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, 

 • Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak 

 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? 


Kişisel verilerini elde ettiğimiz ve işlediğimiz ziyaretçi iseniz, elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: 

 • Ziyaretçi görsel verisi; Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ? 


Şirket’imizi ziyarete geldiğinizde, Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, Şirket’e yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel verilerinizi ve tarafınızdan talep edilen kişisel verilerinizi bize sözlü veya fiziksel ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ? 


Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz Şirket’in meşru menfaatleri kapsamında haklarınıza zarar vermeden Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir: 

 • Ziyaretçilerin takibinin yapılması 

 • Ofis alanlarında güvenliğin sağlanması 

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Muhafaza süresi kişisel veri kategorilerine ve işleme amaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Kişisel verilerinizin saklama süresi ve imhasıyla ilgili detaylı bilgi almak için tarafımızla bağlantıya geçebilirsiniz. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ? 


Verileriniz ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. 

HAKLARINIZ 


KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; 

 • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz. 

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz. 

 • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz. 

 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. 

 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. 

 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. 

 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. 

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz: 

 • Yazılı ve imzalı olarak elden 

 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile 

 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile 

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

TİCAARİCOM EMLAK VE İNTERNET HİZMETLERİ  A.Ş.  

Adres: Etiler, Nispetiye caddesi no 7: 34340 Beşiktaş/ İSTANBUL

Mail Adresi: info@ticaari.com 

Telefon No:  0850 885 3737