Kullanım Koşulları

KULLANIM KOŞULLARI 

Lütfen TİCAARİCOM sitesini kullanmadan önce bu kullanım koşulları’nı dikkatlice okuyunuz. 

1. TİCAARİCOM internet sitesi (“Site”), ve mobil uygulamada işi ve kurumlar için, satılık / kiralık yeni ve ikinci el gayrimenkul ilanlarının sunulduğu bir platformdur Sitede yer alan tüm servisler, Etiler, Nispetiye caddesi no 7: 34340 Beşiktaş/ İSTANBUL adresinde kayıtlı TİCAARİCOM Emlak ve İnternet Hizmetleri  A.Ş. (TİCAARİCOM) mülkiyetindedir ve TİCAARİCOM tarafından işletilir. 

2. Tanımlar: 
Kullanıcı: Siteyi doğrudan ziyaret eden herkes “Kullanıcı” sıfatını taşır. Kullanıcılara sunulan tüm hizmetlerin Kullanıcı’lar tarafından kullanımı ve üyeliği, bu kullanım koşullarına tabidir. 
 
Bireysel Üye: Bireysel üyelik hesabı açan herkes “Bireysel Üye” sıfatını taşır. 
Kurumsal üye: ticaari.com ile Kurumsal üyelik sözleşmesi akdeden tüzel kişiliği haiz emlak ofislerini (Emlak ofisleri ve alt danışmanları, inşaat firmaları ve danışmanlarını Hazır ofis firmaları ve danışmanlarını, ) ifade eder. 
Gayrimenkul Danışmanı: Emlak ofisinde çalışan kişi veya kişileri ifade eder. 
Broker: Emlak ofisinin sahibini ifade eder. 
Site: www.ticaari.com sitesini ifade eder. 

3. TİCAARİCOM’un Kullanımına ilişkin Koşullar: 
3.1. Kullanıcı, Site’yi ziyaret etmekle ve hizmetleri kullanmakla; hak ve fiil ehliyetine sahip, 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu kullanım koşullarını okuduğunu, anladığını ve burada yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul eder.  

3.2. Kullanıcılar, Site’de yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki, idari ve cezai sorumluluğun kendilerine ait olduğunu, bu hususta TİCAARİCOM’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

3.3. 5651 sayılı Kanun kapsamında, TİCAARİCOM’un hukuki, idari ve cezai sorumluluğu ilgili mevzuatta yer alan şekliyle sınırlı olup, içerikle ilgili diğer bütün sorumluluklar içeriğin alındığı 3. kişilere ve içerik üretmesi halinde Kullanıcı’ya aittir. TİCAARİCOM 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcıdır. 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca "Yer Sağlayıcı"lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla "Kullanıcı"ların Site üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır. TİCAARİCOM Site üzerinde yer alan ve/veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin doğruluğunu, hukuka uygunluğunu kontrol etmemektedir ve garanti etmemektedir. Üçüncü şahısların sağlamış oldukları hizmetlerden ve/veya içeriklerden dolayı Kullanıcıların uğrayacağı dolaylı veya doğrudan zararlardan TİCAARİCOM sorumlu değildir. 

3.4. Kullanıcılar sitede yayınladıkları her türlü görsel ve yazılı içerikten sorumludur. Kullanıcı kendisi tarafından sağlanan tüm görsel ve işitsel malzemenin her türlü marka, patent, faydalı model endüstriyel tasarım gibi fikri ve sınai hakkını, Türk Hukuku’na uygun bir şekilde kullanmakta olduğunu, sözleşme konusu görsel ve işitsel malzemenin hiçbir şekilde fikri ve sınai hak ihlaline konu olmadığını ve olmayacağını, böylesi bir fikri ve sınai haktan kaynaklı uyuşmazlık nedeniyle TİCAARİCOM’un uğradığı ya da uğraması muhtemel her türlü zararı karşılamayı açıkça taahhüt eder. Kullanıcılar, yayınladıkları içeriklerin hukuka ve ahlaka aykırı olmayacağını, üçüncü kişilerin kişilik hakları ve telif haklarını ihlal etmeyeceğini, haksız rekabet kurallarına aykırı davranmayacağını aksi halde doğacak tazminat taleplerinden kendilerinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder. 

3.5. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde veya yayınladığı içeriklerde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, çocukları, yaşlıları ve engellileri cinsel yönden istismar eden, kişilerin kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden, tehdit edici, taciz edici içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur.  

3.6. Kullanıcı, sitedeki ve site üzerinden eriştiği üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden TİCAARİCOM sorumlu tutulamaz 

3.7. TİCAARİCOM’un, Kullanıcı tarafından siteye ya da mobil uygulamaya kayıt formunda yazılmış olan veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer amaçlarla iletişime geçilmesine açık rıza ile kabul etmesi halinde TİCAARİCOM’un Kullanıcıya ticari iletişim kurma hakkı bulunmaktadır.   

3.8. Kullanıcının bu kullanım koşullarında belirtilen madde veya koşullardan birini ihlal etmesi halinde, TİCAARİCOM önceden bildirme mecburiyeti olmaksızın, bazı veya tüm hesapları, servisleri, siteye erişimi modifiye edebilir, askıya alabilir, derhal sona erdirebilir veya durdurabilir.  

3.9. Kullanıcı, TİCAARİCOM tarafından gönderilen maillerin alt kısmında bulunan “Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız.” linkine tıklayarak ticari elektronik ileti gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz çıkabilir. 

3.10. TİCAARİCOM Kullanıcı’lara sunduğu hizmetin kesintisiz, hatasız ve güvenli bir şekilde sunulması için elinden gelen gayreti sarfeder. TİCAARİCOM, kendisinin kontrolü dışında gelişen internet erişimindeki aksaklıklar, teknik sorunlar ve mücbir sebeplerden kaynaklanan durumlardan sorumlu değildir. Ayrıca bilgi güvenliği önlemi almasına rağmen, sistemlerine saldırı olması durumu da bu kapsamdadır.  

3.11. TİCAARİCOM, internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması için Kullanıcıların, bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, Kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanması halinde bundan dolayı doğabilecek hiçbir hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmemektedir. 

3.12. Kullanıcılar siteyi kullanmakla işbu şartları kabul etmiş sayılırlar. TİCAARİCOM, işbu site ve site uzantısında ya da mobil uygulamada mevcut her tür hizmet, servis, ürün, kullanma koşulları ile sitede ya da mobil uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar.  

Değişiklikler sitede ya da mobil uygulamada yayım anında yürürlüğe girer ve değişikliklerin takip edilmesi Kullanıcıların sorumluluğu altındadır. Sitenin ya da mobil uygulamanın kullanımı ya da siteye ve mobil uygulamaya giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Kullanıcılar bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacakları doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için her ne nam altında olursa olsun TİCAARİCOM’dan herhangi bir talepte bulunmayacaklarını kabul ve beyan ederler. 

4. Fikri Mülkiyet Hakları: 

 
4.1. TİCAARİCOM bu internet sitesi ve mobil uygulamanın genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesi ile mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, TİCAARİCOM markası ve diğer markalar, www.ticaari.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. TİCAARİCOM’un hizmetleri, telif haklarına tabi çalışmaları veya internet sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır. 

4.2. Internet sitesinde veya mobil uygulamada bulunan hiçbir materyal, web sitesinde veya mobil uygulamada yayınlanan emlak ilanlarına ilişkin her türlü bilgi; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz, eser haline getiremez. Internet sitesinin veya mobil uygulamanın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksi takdirde Kullanıcılar; TİCAARİCOM’un bu hususta uğradığı her türlü zararını, kayıplarını, üçüncü kişilere ödemek durumunda kaldığı bedelleri, yargılama masraflarını ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını, herhangi bir bilgisayar şebekesinin güvenliğini ihlal etmeyeceğini, güvenlik şifreleme kodlarını kırmayacağını, spam mail veya zararlı yazılım girişiminde bulunmayacağını, aksi halde TİCAARİCOM ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki, idari ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 

5. Yazılı / Görsel Medya (İnternet Haber Siteleri dahil) Kullanım ve Paylaşım Koşulları: 

 
5.1. TİCAARİCOM tarafından internet sitesinde ve mobil uygulamada sunulan veri, istatistik, tablo, analiz ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamuya açık ve genel olarak sağlanan her türlü içeriğin bir kısmı; (i) normal ve makul yararlanma kapsamında kalmak, (ii) kaynak göstermek, (iii) TİCAARİCOM internet sitesinin alıntı yapılan URL adresine tıklanabilir ve takip edilebilir (do-follow) bağlantı sağlamak şartıyla alıntı yapılabilir.  

5.2. Sitede sunulan her tür içerik, anlaşma yapılan 3. kişilerden sağlanan ve/veya kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler herhangi bir manipülasyon veya yönlendirme olmadan işlenmekte ve tarafsız olarak sunulmaktadır. Bu sitedeki her türlü içerik sadece bilgilendirmeye ve tavsiyeye yöneliktir ve birebir olarak çözüm, sonuç, hukuki görüş, politik ve sosyolojik araştırma bilgisi özelliği taşımamaktadır. Bu sebeple bu sitedeki her tür içeriğin, verinin, analizin, raporun, değerlendirmenin doğruluğu garanti edilmemektedir. Aynı konuda analiz edilen veriler birbiriyle çelişik olabilir. Bu tür durumlar TİCAARİCOM’u bağlamaz ve TİCAARİCOM hiçbir sorumluluk üstlenmez. 

6. Mücbir Sebepler 

 
Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya TİCAARİCOM’un kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") TİCAARİCOM’un işbu Kullanım Koşulları’ndan doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, TİCAARİCOM ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz.  

7. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü 

 
İşbu Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında, ihtilaflar Türk Hukuku’na göre çözümlenecektir. Kullanım Koşulları’ndan doğan her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevlidir. 

8. Yürürlük ve Kabul 

 
Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı veya bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet almaya başladığı andan itibaren işbu Kullanım Koşulları yürürlüğe girmektedir. TİCAARİCOM, dilediği zaman işbu koşulları ve internet sitesindeki ve mobil uygulamada bulunan yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme hak ve yetkisini saklı tutmaktadır. Kullanıcılarına siteye veya mobil uygulamaya her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.